Naším cílem a ideálem je klidný a spokojený klient, jehož právní záležitosti jsou bezpečně ošetřeny s jeho minimální účastí (finanční i časovou). Proto v rámci své činnosti vždy hledáme optimální průnik bezpečí a nízkých nákladů. Abychom toho dosáhli, dbáme na dodržování následujících zásad:

Veškeré naše výstupy předáváme v co možná nejstrukturovanější a nejjednodušší podobě, tak, abyste se nemuseli ztrácet v desítkách stránek jednolitého a nesrozumitelného textu.

O jakýchkoliv našich podstatných krocích ve Vaší věci jste průběžně informováni. Kdykoliv to lze, obdržíte předem odhad času, který bude potřeba na věc vynaložit nebo rovnou cenový strop. Při účtování hodinovou sazbou vykazujeme reálně strávený čas na věci po započatých 15 minutách a fakturu vystavujeme na podkladě schváleného položkového vyúčtování.

Ze zkušenosti víme, že dobrá prevence spolehlivě ušetří mnoho peněz a nervů, proto vždy upřednostňujeme systematická preventivní řešení. Pokud už ale právní problém nastal, vždy hledáme cestu, jak systémově předejít opakování stejné nebo podobné situace v budoucnu.

Kdykoliv je to jen trochu možné a vhodné, usilujeme o mimosoudní vyřešení sporu a aktivně přispíváme k nalezení vhodného kompromisu mezi jeho stranami, při zachování podstatných zájmů klienta. Revize smluvní dokumentace omezujeme na skutečně podstatné body.

Ze zkušenosti víme, že dobrá prevence spolehlivě ušetří mnoho peněz a nervů, proto vždy upřednostňujeme systematická preventivní řešení. Pokud už ale právní problém nastal, vždy hledáme cestu, jak systémově předejít opakování stejné nebo podobné situace v budoucnu.

Kdykoliv je to jen trochu možné a vhodné, usilujeme o mimosoudní vyřešení sporu a aktivně přispíváme k nalezení vhodného kompromisu mezi jeho stranami, při zachování podstatných zájmů klienta. Revize smluvní dokumentace omezujeme na skutečně podstatné body.

 Jakkoliv máme rádi svůj volný čas, naše pracovní doba končí až tehdy, když je potřebný krok ve Vaší věci včas hotový.

Poskytujeme veškeré související služby jako je autorizovaná konverze dokumentů, ověřování podpisů, úschova peněz, zprostředkujeme poradu účetního, daňového či IT security specialisty.

Právní řešení u nás nejsou limitovaná zavedenými mantinely – neustále hledáme efektivnější cesty.

Poskytujeme veškeré související služby jako je autorizovaná konverze dokumentů, ověřování podpisů, úschova peněz, zprostředkujeme poradu účetního, daňového či IT security specialisty.

Chápeme, že řešení právních problémů není vždy velká radost. Proto si přejeme, aby se naši klienti při jednání s námi nebo návštěvě u nás cítili jako doma.

Jsme tu pro Vás a chceme se stále zlepšovat. Proto vždy oceníme jakoukoliv připomínku, zpětnou vazbu, návrh nebo pochvalu 🙂