top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, co s tím děláme, jak k nim můžete přistupovat a s kým by mohly být sdíleny. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je často kontrolujte. Změny a vyjasnění vstoupí v platnost ihned po jejich zveřejnění na webových stránkách.
 

Správci osobních údajů

Boldlegal s.r.o., IČ: sídlem: Pobrežní 18/16, 186 00, Praha 8 – Karlín, Česká republika, email: theodor.klan@boldlegal.cz
 

Co děláme s Vašimi osobními údaji

Osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, pro které jsou shromažďovány. Účel závisí na tom, zda používáte pouze naše webové stránky, nebo také naše služby. Pokud navštívíte naše webové stránky, nemusíte nám poskytovat žádné vaše osobní údaje. V opačném případě zpracováváme a uchováváme osobní údaje pro následující účely a lhůty a na níže uvedeném právním základě.
 

Co děláme s Vašimi osobními údaji

Osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, pro které jsou shromažďovány. Účel závisí na tom, zda používáte pouze naše webové stránky, nebo také naše služby. Pokud navštívíte naše webové stránky, nemusíte nám poskytovat žádné vaše osobní údaje. V opačném případě zpracováváme a uchováváme osobní údaje pro následující účely a lhůty a na níže uvedeném právním základě.

Účel zpracování – Právní základ – Doba retence

Poskytování našich služeb – Smlouva – Ukončení poskytování služeb + 1 měsíc.
Plnění zákonných povinností – Zákon – Zákonem požadovaná lhůta + 1 měsíc.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na tom, zda navštívíte naše webové stránky nebo zda také používáte naše služby. Pokud navštívíte naše webové stránky, nemusíte nám poskytovat žádné vaše osobní údaje. Váš prohlížeč však může automaticky přenášet některá data, jako je datum a čas načtení jedné z našich webových stránek, typ a nastavení vašeho prohlížeče, váš operační systém, poslední webová stránka, kterou jste navštívili, přenášená data a stav přístupu a vaše IP adresa. Pokud používáte naše služby, osobní údaje jsou vyžadovány ke splnění požadavků smluvního vztahu, který může existovat mezi vámi a námi.

Údaje – Právní základ – Doba uchovávání

Jméno, Příjmení, Adresa, Tel., E-mail – Smlouva – Ukončení poskytování služeb + 1 měsíc.
Jméno, příjmení, adresa – zákon – zákonem požadované období + 1 měsíc.

Jak se staráme o vaše osobní údaje?

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, které používáme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli poskytovat služby, které nám poskytují. Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musíme poskytnout pro transakce související s nákupem. Pro tyto poskytovatele doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou s vašimi osobními údaji nakládány těmito poskytovateli. Mějte prosím na paměti, že naše webové stránky používají Google Analytics.

 

Třetí strany

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, které používáme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli poskytovat služby, které nám poskytují. Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musíme poskytnout pro transakce související s nákupem. Pro tyto poskytovatele doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli způsobu, jakým budou s vašimi osobními údaji nakládány těmito poskytovateli. Mějte prosím na paměti, že naše webové stránky používají Google Analytics.

 

Vaše práva a jak máte přístup ke svým osobním údajům?

Udělujeme vám všechna práva požadovaná GDPR, především:

  • Právo na informace o zpracování osobních údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům

  • Právo na opravu

  • Právo na výmaz

  • Právo vznést námitku

  • Právo na údaje na přenositelnost údajů

  • Právo omezit zpracování (použití)

  • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výlučně na automatizovaném zpracování

Náš dozorový úřad

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Podívejte se na náš dozorový úřad kontaktní údaje níže.
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Česká republika


Tel.: +420 234 665 111

bottom of page